Nr Klienta
Numer Klienta odnajdą Państwo
na umowie w danych Abonenta oraz
na każdej fakturze w danych Nabywcy.
PESEL / NIP